Kontakty

Toto webové sídlo www.kobyly.eu spravuje Obec Kobyly je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kobyly

Adresa:
Obecný úrad Kobyly
Kobyly 57
086 22 Kľušov

IČO: 00 322 130

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Bardejov
Región: Horný Šariš
Počet obyvateľov: 865
Rozloha: 1246 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1277

Všeobecné informácie: obeckobyly@stonline.sk,     facebook.com/ObecnyUradKobyly
Podateľňa: obeckobyly@stonline.sk
Starosta: Ing. Jozef Šoltys, tel: 0911 420 116, e-mail: obeckobyly@stonline.sk, 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@kobyly.eu

Sekretariát: 
Tel.:
 054/4791182

E-mail: obeckobyly@stonline.sk

Kompetencie:
Obec Kobyly je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kobyly je zriadený na Miestnom úrade v:  Bardejove (Spoločná uradovňa)

Úradné hodiny: 

Pondelok   7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Utorok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Streda 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Štvrtok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30
Piatok 7.30 - 12.00 12.30 - 15.30

Technický prevádzkovateľ:

wbx, s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice

info@webex.sk

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Videoprezentácia obce

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

.