Samospráva

Orgány obce KOBYLY

Starosta obce: Ing.Jozef Šoltys

Zástupca starostu obce: Ing. Marián Zlacký

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Andrej Adamuščin
Ing. Ján Cebuľak
Bc. Viera Homiaková
Jozef Jurčišin
Bc. Alojz Petraško
Ján Vaňo
Milena Šoltýsová - hlavný kontrolór obce

Obecná rada
členovia: Ing. Marián Zlacký
                 Ing. Ján Cebuľak
                 Bc. Alojz Petraško
Komisia finančná a správy majetku
Predseda: Ing. Marián Zlacký

Komisia sociálna a bytovej výstavby
 Predseda: Bc. Viera Homiaková
Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku
 Predseda: Ing. Ján Cebuľak
Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež
 Predseda: Jozef Jurčišin

                                                  

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Videoprezentácia obce

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

.