Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Výpožička tabletov a SIM kariet Odb.: obec Kobyly
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad SR
0.00 €
dodávka plynu Odb.: obec Kobyly
Dod.: LAMA energy a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: obec Kobyly
Dod.: POVMART, s.r.o.
0.00 €
Zmena splatnosti Termínovaného úveru Odb.: obec Kobyly
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
Odplatný prevod vlastnických práv k nehnuteľnostiam Odb.: obec Kobyly
Dod.: Alojz Novák
0.00 €
dodávka elektriny Odb.: obec Kobyly
Dod.: Energie 2, a. s.
0.00 €
Kúpa podielového spoluvlastníctva Odb.: obec Kobyly
Dod.: Ing. František Krupa
0.00 €
Dodávka služieb v oblasti verejného obstaravania Odb.: obec Kobyly
Dod.: IGNITE, s.r.o.
0.00 €
Zmena technického riešenia Odb.: obec Kobyly
Dod.: GMT development, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie úveru bankou klientovi Odb.: obec Kobyly
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
99625.15 €
Vybudovanie kamerového systému v obci Kobyly Odb.: obec Kobyly
Dod.: FIDES Slovakia, s.r.o.
0.00 €
úprava zmluvných podmienok Odb.: obec Kobyly
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Dodatok z dôvodu úpravy ceny diela Odb.: obec Kobyly
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
0.00 €
zhotovenie diela Odb.: obec Kobyly
Dod.: EUROVIA SK a.s.
41760.00 €
externý manažment Odb.: obec Kobyly
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
0.00 €
poskytnutie nádob určených na zber odpadu Odb.: obec Kobyly
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: obec Kobyly
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
zhotovenie diela Odb.: obec Kobyly
Dod.: Ridop s.r.o.
13990.00 €
zámenná pozemkov Odb.: obec Kobyly
Dod.: Ing. Ján Cebuľak, Ing. Martina Cebuľaková
0.00 €
Hasičská zbrojnica v obci Kobyly Odb.: obec Kobyly
Dod.: ZS Mont s.r.o
0.00 €
Dodanie a osadenie autobusových zastávok v Obci Kobyly Odb.: obec Kobyly
Dod.: H&P Slovakia s.r.o.
0.00 €
úprava zmluvných podmienok Odb.: obec Kobyly
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0.00 €
Úprava miestnych komunikácii Odb.: obec Kobyly
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
0.00 €
kúpa časti nehnuteľnosti Odb.: obec Kobyly
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0.00 €
zámenná pozemkov Odb.: Ľubomír Krakovský
Dod.: Obec Kobyly
0.00 €
parcela č. 493/5 Odb.: Jozef Novák, Daniela Nováková
Dod.: Obec Kobyly
0.00 €
zmluva o úvere Odb.: obec Kobyly
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
poskytnutie úveru Odb.: obec Kobyly
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
vysporiadanie podielového spoluvlastníctva Odb.: Silvia Tipulová
Dod.: Obec Kobyly
0.00 €
stavebný dozor Odb.: obec Kobyly
Dod.: Milan Kapec
0.00 €
Rekonštrukcia chodníka v obci Kobyly Odb.: obec Kobyly
Dod.: KULL s.r.o.
0.00 €
právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov Odb.: obec Kobyly
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
0.00 €
Dodanie a osadenie zábradlí k ceste v obci Kobyly Odb.: obec Kobyly
Dod.: H&P Slovakia s.r.o.
6360.00 €
služby pre ogbjednavateľa Odb.: obec Kobyly
Dod.: ARTIMEX spol. s r.o.
0.00 €
Výmena okien a dverí Domu smútku Odb.: obec Kobyly
Dod.: ZS Mont s.r.o
0.00 €
dodávka služieb v oblasti verejného obstáravania Odb.: obec Kobyly
Dod.: IGNITE, s.r.o.
0.00 €
poskytovanie poradenstva Odb.: obec Kobyly
Dod.: MOAD,s.r.o.
0.00 €
Úprava bodu 6.9 Rámcovej zmluvy Odb.: obec Kobyly
Dod.: GMT development, s.r.o.
0.00 €
Spracovanie verejného obstaravania Odb.: obec Kobyly
Dod.: B &J Finance, s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: obec Kobyly
Dod.: BITUNOVA spol.s.r.o.
8095.32 €
Rekonštrukcia miestnych komunikácií Odb.: obec Kobyly
Dod.: C.M.R. Slovakia, s.r.o.
20241.42 €
obstarávanie "Územného plánu obce Kobyly" Odb.: obec Kobyly
Dod.: Ing. Slavomír Kmecík
2500.00 €
realizácia stavby Odb.: obec Kobyly
Dod.: KULL s.r.o.
0.00 €
dodávka v segmente "MALOODBER" zemný plyn Odb.: obec Kobyly
Dod.: VEMEX ENERGO s.r.o.
0.00 €
prevádzka služby Odb.: obec Kobyly
Dod.: eGOV System spol. s r.o.
0.00 €
realizácia stavby Odb.: obec Kobyly
Dod.: KULL, s.r.o.
10392.66 €
audit účtovnej závierky Odb.: obec Kobyly
Dod.: Makroaudit s.r.o.
750.00 €
ramcova dohoda Odb.: obec Kobyly
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
stavebný dozor Odb.: obec Kobyly
Dod.: Milan Kapec
0.00 €
vytvorenie webstránky Odb.: obec Kobyly
Dod.: Webex media, s.r.o
0.00 €
parcela č.548/4 Odb.: Michal petrík
Dod.: Obec Kobyly
0.00 €
zhotovenie diela Odb.: obec Kobyly
Dod.: GMT development, s.r.o.
145477.18 €
zber, preprava a spracovanie elektroodpadu Odb.: obec Kobyly
Dod.: H+EKO, spol s.r.o,
0.00 €
poskytnutie dotácie Odb.: obec Kobyly
Dod.: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
700.00 €
Realizácia diela na predmet zákazky Odb.: obec Kobyly
Dod.: MOVYROB
0.00 €
poradenstvo v oblasti environmentalnej a ekonomickej udržatelnosti projektu Odb.: obec Kobyly
Dod.: Mediinvest,s.r.o.
0.00 €
poradenstvo v oblasti environmentalnej a ekonomickej udržatelnosti projektu Odb.: obec Kobyly
Dod.: Mediinvest,s.r.o.
0.00 €
zriadenie účtu Odb.: obec Kobyly
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0.00 €
zmluva o uzavretí budúcej zmluvy Odb.: obec Kobyly
Dod.: ENVI-PAK, a.s.
0.00 €
zber a preprava vyseparovaných zložiek komunalného odpadui Odb.: obec Kobyly
Dod.: Obec Raslavice
0.00 €
Webová aplikácia Geosense Geoportal Odb.: obec Kobyly
Dod.: Geosense SK s.r.o.
0.00 €
potravinársky tovar Odb.: obec Kobyly
Dod.: Jaroslav Jašíček
0.00 €
zhotovenie diela Odb.: obec Kobyly
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
0.00 €
predaj a kúpa predmetu - administratívna budova Odb.: Obec Hutka
Dod.: Ján Dubravec
6000.00 €
predmetom sú parcely C-KN365/6, C-KN364/15 a C-KN364/7 v k.ú. Kobyly Odb.: obec Kobyly
Dod.: Jurčišin Ľubomír
0.00 €
montáž plasových výrobkov Odb.: obec Kobyly
Dod.: Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB
7599.12 €
realizácia stavby Odb.: obec Kobyly
Dod.: KULL, s.r.o.
29220.42 €
záväzok dodavateľa dodávať ovocie a zeleninu Odb.: obec Kobyly
Dod.: HOOK s.ro.
0.00 €
služby pre ogbjednavateľa Odb.: obec Kobyly
Dod.: ARTIMEX spol. s r.o.
200.00 €
Audítorské overenie ročnej účtovnej závierky. Odb.: obec Kobyly
Dod.: MAKROAUDIT s.r.o.
750.00 €
Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu Odb.: obec Kobyly
Dod.: Slovenský plynárenský priemysel a.s.
0.00 €
Zmluva o spolufinancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť žiakov na rok 2015 Odb.: Obec Luťina
Dod.: Obec Kobyly
40.00 €
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti §52a Odb.: obec Kobyly
Dod.: ÚPSVaR Bardejov
0.00 €
vykonávanie činností pracovnej zdravotnej služby Odb.: obec Kobyly
Dod.: Jozef Choma
10.00 €
vykonávanie dobrovoľnícke činnosti Odb.: obec Kobyly
Dod.: ÚPSVaR Bardejov
340.00 €
dodávka potravinárskeho tovaru Odb.: obec Kobyly
Dod.: Ryba Košice spol s.r.o.
0.00 €
realizácia AČ formou dobrovoľníckej služby Odb.: obec Kobyly
Dod.: ÚPSVaR Bardejov
0.00 €
prenájom reklamnej plochy Odb.: NASA plast, s.r.o.
Dod.: Obec Kobyly
200.00 €
prenájom reklamnej plochy Odb.: ZS Mont s.r.o
Dod.: Obec Kobyly
0.00 €
stavebný dozor Odb.: obec Kobyly
Dod.: Milan Kapec
360.00 €
úprava fasády šatní Odb.: obec Kobyly
Dod.: Marián Mihalčin
1827.89 €
REVITALIZÁCIA PARKU PRI KOSTOLE V OBCI KOBYLY Odb.: obec Kobyly
Dod.: Vladimír Kažimír - Hobby
6916.58 €
prevod vlastníctva vlastníckych podielov na nehnuteľnostiach Odb.: obec Kobyly
Dod.: Zuzana Polčová
325.70 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie v obci Kobyly Odb.: obec Kobyly
Dod.: EUROVIA SK a.s.
33184.00 €
zber a spracovanie elektroodpadu Odb.: obec Kobyly
Dod.: H+EKO, spol s.r.o,
0.00 €
poskytovanie vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľnosti Odb.: obec Kobyly
Dod.: Geodetický a kartografický ústav Bratislava
0.00 €
prenájom nehnuteľnosti CKN 215, 218 Odb.: obec Kobyly
Dod.: Marek Hanobík
376.30 €
kúpa parcely KNC 256/4, 583/2 Odb.: obec Kobyly
Dod.: Rímskokatolícka cirkev - farnosť Kobyly
1.00 €
zmluva o úvere Odb.: obec Kobyly
Dod.: Dexia banka Slovensko a.s.
0.00 €
Regenerácia sídla Kobyly Odb.: obec Kobyly
Dod.: Ing.Miroslav Mularčík - MOVYROB
382605.59 €
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na program revitalizácie krajiny Odb.: obec Kobyly
Dod.: Úrad vlády SR
92700.00 €
vybudovanie vodozádržných opatrení Odb.: obec Kobyly
Dod.: Východoslovenská energetika a.a
90000.00 €
realizácia informačného panelu pre meranie rýchlosti Odb.: obec Kobyly
Dod.: EMPEMONT Slovakia s.r.o.
7000.00 €
dodatok o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Odb.: obec Kobyly
Dod.: Ministerstvo pôdohodpodárstva a rozvoja vidieka SR
412902.48 €
dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: obec Kobyly
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
0.00 €
zvoz a manipulácia odpadu Odb.: obec Kobyly
Dod.: Ladislav Hudák
0.00 €
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy Odb.: obec Kobyly
Dod.: Východoslovenská distribučná a.s.
0.00 €
realizácia diela "Bytový dom Kobyly" Odb.: obec Kobyly
Dod.: EURO - STAV združenie
15926.29 €
záložna zmluva na nehnuteľnosti zapísané v LV 1118 Odb.: Štaátny fond rozvoja bývania
Dod.: Obec Kobyly
582026.86 €
záložna zmluva "12 bytovvý dom" Odb.: obec Kobyly
Dod.: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
582026.86 €
dodatok k zmluve o úvere Odb.: obec Kobyly
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
150000.00 €
prevod vlastníckeho práva "El. vedenie a TS 3" Odb.: Východoslovenská distribučná a.s.
Dod.: Obec Kobyly
15134.00 €
predaj parcely 350/5 16m2 Odb.: Tibor Tipul
Dod.: Obec Kobyly
80.00 €
kúpa parcely KNC 220/6 Odb.: Východoslovenská distribučná a.s.
Dod.: Obec Kobyly
4.00 €
odber komodít z vytriedeného odpadu Odb.: Irena Lamancová - Druhotné suroviny
Dod.: Obec Kobyly
0.00 €
pskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku CVČ Odb.: ZŠ Wolkerova 10
Dod.: Obec Kobyly
36.00 €
pskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku CVČ Odb.: Obec Luťina
Dod.: Obec Kobyly
40.00 €
odstránenie zdraviu nebezpečného stavu po havárii v ZŠ Kobyly Odb.: obec Kobyly
Dod.: Inštalcomp s.r.o.
49969.04 €
príspevok na chod CVČ Odb.: mesto Giraltovce
Dod.: Obec Kobyly
40.00 €
pskytnutie finančnej dotácie na mzdy a prevádzku CVČ Odb.: Rímskokatolícka cirkev, Arcibiskupstvo Košice
Dod.: Obec Kobyly
40.00 €
kúpa parcely KNC 553/4 - 477 m2 Odb.: obec Kobyly
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
221.65 €
servis obecného rozhlasu Odb.: obec Kobyly
Dod.: JD Rozhlasy SK s.r.o.
300.00 €
zmluva o úvere Odb.: ZS Mont s.r.o
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
164000.00 €

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Fotogaléria

Videoprezentácia obce

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

.