Aktuality

OZNAM O PRIJÍMANÍ DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

 21.04.2022

Dňa 10.mája 2022 (utorok), v čase od 8:00 do 16:30 hod., prijímame žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Kobyly, na školský rok 2022/2023.

Žiadosti bude možné podávať do 31. mája 2022, v čase od 11:00 do 13:00 hod. Tlačivo žiadosti je k stiahnutiu na webstránke obce Kobyly alebo v materskej škole.

Prednostne prijímame:

  • deti, ktoré budú pokračovať v povinnom predprimárnom vzdelávaní
  • deti, ktoré dovŕšia piaty rok veku do 31.08.2022, vrátane a predprimárne vzdelávanie je pre nich povinné
  •  deti od 3 rokov veku

V prípade zvýšeného záujmu prijímame:

  • deti s trvalým pobytom v obci Kobyly, ktoré dovŕšia vek 3 roky do 31.12.2022

  

K žiadosti je potrebné predložiť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. Súčasťou žiadosti je potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. U dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Tlačivo: Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie.doc

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:30
Štvrtok: nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 12:00 12:30 - 14:30

Fotogaléria

Videoprezentácia obce

Kalendár

Kalendár zvozu odpadu

.