SlovenskýEnglish

90-ročné životné jubileum p. Paulíny Novákovej

 07.12.2015

Pani Paulína Nováková prednedávnom oslávila okrúhle životné jubileum - 90 rokov. 

Pri tejto príležitosti ju navštívil starosta obce Ing. Jozef Šoltys spolu s poslancom

obecného zastupiteľstva Ing. Jánom Cebuľakom aby jej v mene všetkých

občanov Kobýl popriali veľa zdravia, Božieho požehnania

a ešte mnoho krásnych chvíľ a dobrej nálady v kruhu najbližších.