SlovenskýEnglish

Besiedka pre starých rodičov v ZŠ - 21.10.2016

 21.10.2016

Je jeseň a k nej neodmysliteľne patrí aj mesiac október - mesiac úcty k starším. V piatok 21. októbra 2016 pozvali žiaci z našej školy na besiedku svojich starkých. Nacvičili pre nich spolu s učiteľkami kultúrny program a poďakovali im za ich lásku. Starkí vždy milo prekvapia. Nebolo tomu inak ani na dnešnej akcii a my sme boli milo prekvapaní hojnou účasťou. Nakoľko tento deň patril oslave dňa jabĺčka, preto sme zahrnuli do nášho programu aj besedu o zdravej strave. Žiaci ešte pred príchodom starkých mali možnosť priradiť na maketu zúbkov potraviny, ktoré sú prospešné pre naše telo. Taktiež si žiaci zasúťažili hodom jabĺčka do krabice,  tancom v dvojiciach s jablčkom medzi čelami a prechodom cez prekážkovú dráhu s jablčkom na polievkovej lyžici. Neskôr žiaci spolu s pani učiteľkami pripravili aj malé zdravé pohostenie - jednohubky, čaj a ovocie. Následne sa žiaci pochválili vyučovacími výsledkami a ukázali im svoje prace. Aby bolo veselšie, zasúťažili si starí rodičia so žiakmi, vylúštili spoločne osemsmerovku a to už sa blížil čas obedu. Pani Nováková poďakovala v mene všetkých prítomných starých rodičov za pozvanie a program a následne žiaci poďakovali starkým za účasť a  na znak vďaky im odovzdali vlastnoručne vyrobené darčeky. Vďaka Vám, naši starí rodičia! Žite ešte dlho v zdraví a v láske medzi nami!