SlovenskýEnglish

DAŇOVÝ BONUS - zmeny v roku 2023

 26.02.2023

Inštitút finančnej politiky pre vás pripravil novú službu – kalkulačku na výpočet prídavkov na deti a daňového bonusu. Od 1. júla 2022 a následne od začiatku roka 2023 sa zvýšili sumy prídavku na dieťa aj daňového bonusu. Od roku 2025 pribudne aj príspevok na krúžky, či iné voľnočasové aktivity. Príspevok sa bude pohybovať do maximálnej výšky 60 eur za mesiac a preplatia sa iba skutočné náklady. Znamená to, že budete potrebovať potvrdenie o zaplatení. Taktiež, nárok budú mať iba deti od 5 do 18 rokov.

Novinky v daňovom bonuse

Rodičia môžu od nového systému príspevkov očakávať viaceré zmeny. Konkrétne pôjde o úpravu podmienok pre získanie daňového bonusu na dieťa. Po novom vzniká nárok od prvého zarobeného eura. Upravuje sa však aj strop bonusu – celková výška je obmedzená najviac do určitého percenta čiastkového základu dane. Percentuálny limit sa odvíja od počtu detí (viď Tabuľka 1).

Tabuľka 1: Limit čiastkového základu dane podľa počtu detí

Počet detí

Percentuálny limit

1

20%

2

27%

3

34%

4

41%

5

48%

6 a viac

55%

V roku 2022 z dôvodu účinnosti zmien až od druhej polovice roka vstupuje do výpočtu pre uplatnenie nároku na daňový bonus len polovica celoročného čiastkového základu dane. Od roku 2023 sa pre výpočet maximálneho nároku na daňový bonus ráta s celým čiastkovým základom dane. Zároveň sa od roku 2023 umožňuje pri výpočte maximálneho nároku na daňový bonus započítať aj čiastkový základ dane druhého z rodičov, avšak až pri podaní daňového priznania.

Výpočet ľahko a rýchlo

Rodinná kalkulačka prináša informatívny výpočet toho, aký daňový bonus a prídavok na dieťa dostanete po prijatí tzv. prorodinného balíčka. Nároky je možné vypočítať na mesačnej, ale aj ročnej báze. Jednoducho zadáte svoj hrubý príjem, ak ste zamestnanec, či ročný príjem, ak ste SZČO. Rovnakým spôsobom môžete zadať aj príjem druhého rodiča v prípade, ak ho chcete započítať pri podaní daňového priznania. Na záver vyplníte údaje o vašich deťoch – mesiac a rok narodenia.

Následne uvidíte približný výpočet prídavku na dieťa a daňového bonusu. Ukáže sa aj porovnanie starej výšky príspevkov s novým, takže ľahko zistíte koľko vám do rodinného rozpočtu pribudne.

Je nutné pripomenúť, že napriek tomu, že sa výpočty snažia byť čo najbližšie realite, existuje množstvo výnimiek, a preto výstupy z tejto kalkulačky nie sú právne záväzné, ale sú len informatívne.

Podrobný návod, ako používať kalkulačku aj s príkladmi zo života, nájdete v Manuáli rodinnej kalkulačky.

 

 

Zdroj: Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky
          www.
slovensko.sk