SlovenskýEnglish

Detská športová olympiáda 25.09.2015

 08.12.2015

Začiatok školského roka sme odštartovali športovou olympiádou na našej škole, na ktorú sme pozvali žiakov a pani učiteľky zo susednej Základnej školy JANOVCE. Naši žiaci tak mali možnosť zoznámiť sa so svojimi rovesníkmi a zmerať si s nimi sily a pohybovú zdatnosť v jednotlivých športových disciplínach, ktoré si pre nich pripravili pani učiteľky. Všetci žiaci tak získali zlatú, striebornú alebo bronzovú medailu za svoju vytrvalosť v danej disciplíne. Víťazný pohár však mohla získať len jedna škola. Obidve školy bojovali statočne. Po sčítaní všetkých bodov za jednotlivé disciplíny, naša Základná škola KOBYLY získala víťazný pohár v 1. ROČNÍKU DETSKEJ ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY. Všetci sme si spoločne zablahoželali k dosiahnutým výkonom a výsledkom. Po skončení olympiády naši žiaci oboznámili svojich nových kamarátov s priestormi našej školy a spoločne si hrkútali o svojich doterajších zážitkoch i záľubách. Toto športové dopoludnie zavŕšil spoločný obed obidvoch škôl v našej školskej jedálni. Veľká vďaka patrí starostovi obce Ing. Jozefovi Šoltysovi za sponzorovanie tejto školskej akcie.