SlovenskýEnglish

Fašiangový karneval v škole - 29.01.2016

 08.02.2016

Odmenou za výborné výsledky vo vzdelávaní dosiahnuté v I. polroku tohto školského roka 2015/2016 bol pre našich žiakov FAŠIANGOVÝ KARNEVAL. Žiaci sa na karnevale predstavili v plnej paráde. Karnevalovým maskám nechýbala kreativita ani originalita, pestrosť farieb a využitie rôznych materiálov pri ich zhotovovaní. Pri predstavovaní nám niektorí žiaci prezradili, že výroba ich masiek bola náročnejšia, pretože trvala aj niekoľko dní, preto sa chceme poďakovať aj rodičom i starým rodičom za ich spoluprácu. Porota tak mala neľahkú úlohu, vybrať päť masiek z devätnástich, ktoré si zaslúžia diplom a vecnú odmenu. Spoločne sme rozhodli, že nasledovné miesta si právom zaslúžili tieto karnevalové masky:

1. miestozískal MOTÝĽ – Saška Hanišová z 3. roč.,

2. miestozískala ZIMNÁ VÍLA – Veronika Závodská zo 4. roč.,

3. miestozískala FROZEN – Lucka Závodská z 1. roč.,

4. miesto získal SUPERMAN – Adamko Cebuľak z 1. roč.,

5. miestozískala RUBÍKOVÁ KOCKA – Romanko Lukáč z 1. roč.

Všetci žiaci si za prípravu a výrobu svojej masky zaslúžili bublifuk i sladkú odmenu.

Ako je už zvykom, privítali sme u nás aj naše deti z Materskej školy, ich pani učiteľky a rodičov. Škôlkari nám predstavili ich krásne karnevalové masky, ktorým taktiež nechýbala kreativita a originalita. Aj škôlkarov pani učiteľky odmenili sladkými dobrotami. Potom nasledovala diskotéka, na ktorej sa všetky deti zo ZŠ aj MŠ dosýtosti vytancovali a zabávali až do úplného konca.