SlovenskýEnglish

Fašiangový ples 31.01.2015

 31.01.2015

Dňa 31. januára sa v priestoroch kultúrneho domu uskutočnil
v  poradí už 19-ty "Fašiangový ples", ktorý organizovala obec Kobyly.
O výbornú náladu preplnenej sály sa starala hudobná skupina POHODA.
Spestrením pre hostí bola tombola s množstvom zaujímavých a hodnotných
cien, ale aj bohaté a chutné plesové menu.
O skvelej atmosfére plesu svedčí aj to, že hostia sa zabávali až
do bieleho rána.

Poďakovanie patrí aj všetkým, ktorí sa podieľali na príprave tohoročného plesu

a samozrejme aj  všetkým partnerom, ktorí prispeli vecnými darmi do tomboly.