Zmenšiť textZväčšiť text

HARMONOGRAM ZBERU

 27.03.2023

Predpokladaný časový harmonogram zberu veľkoobjemového odpadu


18. marca 2023 - zber železa

- iba železo a kovový odpad (ktorý nie je možné vyseparovať)

24.- 25. marca 2023 - drevný odpad (DO)
- iba drevo a výrobky z neho bez ostatných materiálov tzn. sklo, pružinové epedy, molitan, poťahové látky, piliny...

27.- 31. marca 2023 - veľkoobjemový odpad (VO)
- ostatný odpad, ktorý nie je možné vyseparovať

Nepatria sem:
- pneumatiky - tie patria do pneuservisu
- biologický rozložiteľný odpad - ten patrí do kompostu
- oleje - kuchynské - zberná nádoba je umiestnen8 pri budove obecného úradu
- oleje - motorové - tie patria do autoservisu
- elektroodpad - na ten bude vyhlásený samostatný dátum zberu
- stavebný odpad

 

 

Konkrétny dátum zberu jednotlivých druhov odpadu, bude vyhlásený cez obecný rozhlas a sms správami na registrované čísla.
 

 

Veľkoobjemové kontajnery budú umiestnené v jednotlivých časových blokoch, ale iba na týchto miestach:

- parkovisko pred kostolom

- parkovisko pred cintorínom

- parkovisko pri 12-bytovej jednotke
 

 

V prípade väčšieho množstva drevného odpadu, nahláste prosím uvedenú skutočnosť na obecnom úrade.