SlovenskýEnglish

Jeseň, pani bohatá, súťaž a výstava prác v ZŠ a MŠ 23.10.2015

 08.12.2015

Tradične, ako je to zvykom na našej škole, aj tento rok sme zorganizovali súťaž, do ktorej sa zapojili všetci žiaci a ukázali nám, akí sú šikovní a kreatívni. Ich výtvarné práce z jesenných plodov, ktoré mali doma pripraviť, boli skutočne krásne, originálne, veď napokon, posúďte sami. Pani učiteľky mali veľmi ťažkú úlohu, pretože museli vybrať práce tých žiakov, ktorí si zaslúžili prvé tri miesta s vecnými cenami za ich nápaditosť i náročnosť. Ostatní žiaci boli tiež odmenení, aby sa ocenila práca každého z nich. Práce z jesenných plodov tak skrášlili priestory našej školy.

V tom istom čase sa v priestoroch materskej školy konala výstava prác z darov jesene ktoré vyrobili detičky v spolupráci so svojimi rodičmi.