SlovenskýEnglish

Kobylská klobasiáda - 18.01.2020

 18.01.2020

V sobotu 19.1.2019 sa v organizačnej réžii OcÚ Kobyly konala ďalšia tradičná obecná zabíjačka a súťaž o najlepšiu klobásu „Kobylská klobasiáda“ – IX.ročník.

Zabíjačkový deň bol prvýkrát organizovaný v prízemných priestoroch kultúrneho domu, kde o 14. hodine bola zahájená obľúbená súťaž o najlepśiu klobásu.  

Súťaže o najlepšiu klobásu zučastnilo 6 družstiev: Šočevaň (Jaro Šoltys, Janko Čech, Janko Vaňo), KERTA MACATCH (Rado Findiš, Vinco Pacosa, Matej Pacosa), Kobyľske playboye (Dávid Kundrát, Róbert Geci, Benjamín Randár), Farnosť sv. Mikuláša Široké (Stanislav Takáč a kolektív), Zahradkári Široké, a Farská ekonomická rada Široké.

Umiestnenie:  1. miesto Farská ekonomická rada Široké

                        2. miesto Farnosť sv. Mikuláša Široké

                        3. miesto Kobyľske playboye

Hudba: ľudová hudba VIVO (František Novák, Jana Nováková, Dominik Čech)

Sponzori: Farma Agro Dúbrava Kobyly, HOBBY Kobyly, BONA MARKET

Za rozrábku a spracovanie ošípanej ďakujeme zamestnancom Farmy Agro Kobyly, zabíjačkové špeciality pripravili manželia Gazdačkoví - Gazdova jedáleň Kobyly. Taktiež ďakujeme všetkým ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizácii podujatia, predovšetkým poslancom obecného zastupiteľstva a starostovi obce.