SlovenskýEnglish

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

 11.08.2023

Vďaka spolupatričnosti našich občanov, bol našej obci Kobyly
z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
poskytnutý nenávratný finančný príspevok
vo výške € 5.200,00.

 

ĎAKUJEME