SlovenskýEnglish

Obecný fašiangový ples - 03.02.2018

 03.02.2018

V sobotu 3. februára 2018 sa v organizačnej réžii Obecného úradu Kobyly 
uskutočnil fašiangový ples - tradičná fašiangová veselica v ľudovom štýle.

O výbornú náladu preplnenej sály sa starala hudobná skupina LEXEL.
Tradičným spestrením pre hostí bola bohatá  tombola s množstvom zaujímavých 

a hodnotných cien, ale aj bohaté a chutné plesové menu.

Atmosfére plesu bola skvelá, za čo patrí vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave, 
ďakujeme aj všetkým partnerom a sponzorom, ktorí prispeli vecnými darmi do tomboly.