SlovenskýEnglish

Obecný fašiangový ples 30.01.2016

 30.01.2016

Dňa 30. januára 2016 sa v slávnostne vyzdobených priestoroch kultúrneho domu 
uskutočnil v poradí už 20-ty "Fašiangový ples", ktorý organizovala obec Kobyly.
O výbornú náladu preplnenej sály sa starala hudobná skupina RADEGAST.
Tradičným spestrením pre hostí bola bohatá  tombola s množstvom zaujímavých 

a hodnotných cien, ale aj bohaté a chutné plesové menu.

Atmosfére plesu bola skvelá, za čo patrí vďaka všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave, 
ďakujeme aj všetkým partnerom a sponzorom, ktorí prispeli vecnými darmi do tomboly.