SlovenskýEnglish

Oslavy 740. výročia prvej písomnej zmienky: 17.9.2017

 17.09.2017

Mam rada kraj, svoju domovinu,

dzeme moja mamka koľembala

a šarišske uspavanki mi špivala.

Mam rad valal, dze mi virastala,

dze som kamaratoch, kamaratki mala.

Takto krásne sa vo svojej knižke „Príhovory, básne a piesne môjho života“ z roku 1999 vyznala Anna Zlacká z Kobýl. A koľko generácií obyvateľov sa už v obci Kobyly od jej vzniku vystriedalo?

 Prvá písomná zmienka o obci pochádza z roku 1277 a pri tejto príležitosti sa v dňoch 16. a 17. septembra konali dvojdňové oslavy.

V sobotu 16. septembra poobede  sa uskutočnil už 6. ročník súťaže vo varení  kotlíkového gulášu. Celkom 10 družstiev (Poľovnícke združenie Dukance Kobyly, družstvo ŠOČEVAŇ z Kobýl, družstvo TRNKOVCI z Kobýl, družstvo MOČARE z Kobýl, družstvo HOBBY z Bardejova, farnosť sv. Mikuláša zo Širokého, družstvo BOP(Bojovníci o prežitie) z Bardejova, Chlopi z roboty z Bardejova, družstvo Trampy z Kochanovanejrovnianky z Bardejova, družstvo Jednoty dôchodcov na Slovensku z Raslavíc) súťažilo o trofej najcennejšiu – putovný medený kotlík. Každé družstvo malo svoje tajné ingrediencie a tak bol každý guláš výnimočný.  O dobrú náladu všetkých prítomných sa postarala hudobná skupina RUSIN ČENDEŠ ORCHESTRA a ľudový zabávač JOŽKO JOŽKA. Poľovnícke združenie Dukance sa prezentovalo výstavou poľovníckych trofejí členov združenia a súkromný drobnochovateľ Jozef Kundrát predstavil  svoje drobnochovateľské a pestovateľské produkty.

V sále kultúrneho domu  pripravila Mgr. Marcela Grežďova rod. Marcinkova  výstavu  dobových fotografií.

Pozvanie na akciu prijali aj  vzácni hostia: prednosta Okresného úradu v Bardejove a poslanec VÚC Ing. Miroslav Bujda, poslanec VÚC MUDr. Andrej Havrila, poslanec VUC Pavol Ceľuch, predsedníčka OO JDS v Bardejove Mgr. Anna Petričová, duchovný otec Mgr. Stanislav Takáč.

Všetci návštevníci si mohli pochutnať na tradičnom obecnom guľáši, ktorý pripravila Gazdovská jedáleň so šéfkuchárom Ľubošom Gazdačkom.

Gurmánske schopnosti jednotlivých súťažiacich družstiev  posudzovala komisia zložená z prítomných hostí ako aj domácich návštevníkov . Výsledky súťaže vyhodnotil už tradične predseda komisie MUDr. Andrej Havrila. Víťazným družstvom sa stalo družstvo Chlopi z roboty z Bardejova, ktoré obhájilo prvenstvo z roku 2016. Na druhom mieste skončilo družstvo HOBBY a tretie družstvo ŠOČEVAŇ z Kobýl. Diplomy a ceny všetkým súťažiacim odovzdal starosta obce Ing. Jozef Šoltys, ktorý sa na záver poďakoval súťažiacim družstvám za to, že vytvorili výbornú atmosféru a poprial im ešte dobrú zábavu. Zároveň pozval všetkých prítomných na pokračovanie osláv v nedeľu 17.septembra.

V nedeľu začali oslavy slávnostnou sv. omšou v kostole Obetovania Panny Márie pri príležitosti 20. výročia posviacky obnoveného kostola. Sv. omšu celebroval biskupský vikár ThDr.VladimírŠosták, PhD.Pozvanie prijali aj duchovní otcovia, ktorý pôsobili v Kobylskej farnosti Mgr. Andrej Murenko, Mgr. Stanislav Takáč a rodák z obce Kobyly duchovný otec Mgr. Marcel Štalmach. Nechýbal miestny duchovný otec  Mgr. Štefan Farkaš.

V poobedňajších hodinách, z dôvodu nepriaznivého počasia, pokračovali oslavy  v sále kultúrneho domu. Po príhovore starostu obce , v ktorom spomenul aj 150. výročie narodenia rodáka Antona Štefana Ambroseho, významného krajanského kultúrneho pracovníka v USA, novinára a politického činiteľa v období I. Československej republiky, nasledoval kultúrny program. Na úvod v ňom vystúpila dievčenská spevácka skupina Kobyľaník so svojimi  piesňami. Slávnostnú atmosféru vytvoril svojim vystúpením FS Raslavičan amiestny ochotnícky divadelný súbor RADOSC, s ľudovou veselohrou TRI VRECIA ZEMIAKOV v šarišskom nárečí, ukončil oficiálny program osláv.

Guľáš sa dovaril aj zjedol, FS Raslavičan dotancoval, ochotníci zatiahli oponu a nám sa patrí poďakovať tým, ktorí sa akýmkoľvek podielom zúčastnili  na prípravách a organizácii osláv, sponzorom za materiálne aj finančné prostriedky , Prešovskému samosprávnemu kraju za dotáciu na tento projekt  ale hlavne vám všetkým, ktorí ste svojou prítomnosťou vytvorili neopakovateľnú atmosféru.