SlovenskýEnglish

Posedenie s dôchodcami - AKTUALIZÁCIA

 14.10.2023

Október mesiac úcty k starším

V nedeľu dňa 15.10.2023 so začiatkom o 15:00 hodine sa v miestnom kultúrnom dome opäť uskutočnilo tradičné posedenie s kobylskými dôchodcami.

Po slávnostnom príhovore starostu obce vystúpila FS Kobyľan, ktorá ako nositeľ tradícií v obci vystúpila s krátkym hudobným programom.  Po ich vystúpení sa o skvelú zábavu až do večerných hodín starala hudobná skupina VIVO pod vedením Františka Nováka. Kobylskí seniori následne svojim spevom a tancom ukázali, že ešte rozhodne nepatria do starého železa. V neposlednom rade sa tento krásny slávnostný večer nemohol zaobísť bez slávnostnej večere, ktorú pripravil p. Ján Vojtek spolu so svojimi kolegami.
Čestnými hosťami podujatia, ktorí prijali pozvanie, boli okresný predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku p. Ing. Juraj Philippi a vdp. Patrik Šarišský.

Účastníci odchádzali domov spokojní a v dobrej nálade čo nás nesmierne teší a preto veríme, že sa takto všetci zídeme aj opäť o rok...