SlovenskýEnglish

Posedenie s dôchodcami 26.10.2014

 02.11.2014

Dňa 26.10.20143 Obecný úrad Kobyly usporiadal v kultúrnom dome posedenie

 

s dôchodcami pri príležitosti mesiaca úcty k starším.

 
Vo vyzdobenej sále kultúrneho domu sa zišlo vyše 100 dôchodcov z obce.
 
Pozdraviť túto milú spoločnosť prišla aj Mgr. Anna Petričová , okresná predsedníčka
 
Jednoty klubu dôchodcov na Slovensku. Medzi hosťami nechýbal
 
ani miestny p. farár Stanislav Takáč. Po prednese básne sa starosta obce
 
v slávnostnom príhovore pozdravil všetkých prítomných, poďakoval všetkým
 
seniorom za to, čo vykonali pre blaho obce a svojej rodiny. Na záver im poprial hlavne
 
dobré zdravie a veľa krásnych a slnečných dní
 
do ďalšieho života a príjemnú zábavu . 
 
Posedenie pokračovalo podaním večere a občerstvenia a voľnou zábavou
 
pri ľudovej hudbe z Kobýl .

Divadelná scénka - pozri videogaléria