SlovenskýEnglish

Spoločné čítanie - 24.10.2016

 24.10.2016

Školský rok 2016/2017 bol vyhlásený za Rok čitateľskej gramotnosti. Na podnet Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR sa aj naša škola zapojila do celoslovenského podujatia Spoločné čítanie rozprávky, ktorého cieľom bolo aktivizovať žiakov a učiteľov k aktívnemu čítaniu s porozumením a vytváraniu vzťahu k literatúre. Spoločné čítanie sa uskutočnilo dňa 24. októbra 2016, ktorý je zároveň Medzinárodným dňom školských knižníc. Formou čitateľského maratónu žiaci  postupne čítali  ľudové rozprávky a priblížili si ich kultúrne a literárne hodnoty.