SlovenskýEnglish

Systém pomoci v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine

 04.03.2022

Vážení občania, 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu súvisiacu s vojenským konfliktom na Ukrajine sa obec Kobyly zapája do „Logistického modelu KOMUNÁL“, ktorý bol pripravený Združením miest a obcí Slovenska v spolupráci s Veľvyslanectvom Ukrajiny v Slovenskej republike a s partnermi v oblasti samospráv, cirkví a charity.

Pomoc je adresovaná obyvateľom Ukrajiny, ktorí utekajú pred vojnou aj tým, ktorí sa snažia o prežitie v svojej vojnou zasiahnutej krajine. Do tejto výzvy sa môžete zapojiť aj vy, a to jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. Finančnou pomocou

Ak chcete pomôcť, a nemáte k dispozícii zbieraný materiál, využite možnosť finančnej zbierky, z ktorej výnos bude v plnej výške použitý na zabezpečenie bežného fungovania utečencov a bude pokrývať aj akútnu pomoc priamo na Ukrajinu, samosprávy zapojené do pomoci utečencom na Slovensku, ako aj pre samosprávy na Ukrajine.

Z hľadiska jednoduchšej logistiky je určite výhodnejšie zaslať finančné prostriedky na nižšie uvedený transparentný účet, ako nakupovať materiál, ktorý bude následne potrebné prevážať nevedno kam. Ak teda nemáte dané veci fyzicky doma, odporúčame využiť túto formu pomoci.

Ľubovoľný finančný príspevok môžete zaslať na transparentný účet zriadený pre tieto potreby Združením miest a obcí Slovenska:

Názov účtu: ZMOS_POMOC_UKRAJINE

IBAN: SK25 0900 0000 0051 8801 0894

 1. Poskytnutí ubytovacej kapacity

K ukrajinsko-slovenskej hranici sa momentálne blíži asi 2 milióny ľudí, ktorí museli v strachu o život opustiť svoje domovy. V najbližších dňoch sa dostanú na naše územie. Časť z nich pôjde ďalej na západ, no časť tu ostane. Štát má niekoľko tisíc lôžok, ďalšie tisíce vedia byť ubytované v zariadeniach samospráv. Každopádne však budú potrebné aj ďalšie kapacity.

Z dôvodu nutnosti vykonania pasportizácie ubytovacích kapacít v našej obci, žiadame občanov, ktorí disponujú voľnými ubytovacími kapacitami (neobývané domy, chaty, izby a pod.), a boli by ochotní ich poskytnúť ľuďom prichádzajúcich z vojnou postihnutých oblastí, aby kontaktovali Obecný úrad v Kobylách na tel. čísle: 0911 420116, 054 4791182  alebo emailom: kobyly.sk@gmail.com a nahlásili potrebné údaje:

 • adresa
 • kapacita ubytovania (maximálny počet ľudí, ktorých môžete ubytovať)
 • tel. číslo

Upozorňujeme, že ide len o predbežné zisťovanie a zhromažďovanie informácií pre potreby vytvorenia databázy pohotovostného ubytovania v prípade zhoršujúcej sa vojnovej situácie na Ukrajine a zvýšeného počtu migrujúcich občanov z Ukrajiny na Slovensku. V žiadnom prípade nejde o povinnosť občanov niekoho ubytovať. Rovnako ešte nie sú známe podmienky, za ktorých budú utečenci v súkromných ubytovacích kapacitách umiestňovaní. Čas sa ale kráti a preto treba, aby sme boli pripravení aj na horšie scenáre.

 1. Materiálna pomoc

Na základe výzvy Slovenskej katolíckej charity obecný úrad Kobyly s farským úradom Kobyly po dohode s hlavnou koordinátorkou zbierky v okrese Bardejov Mgr. Birkovou z denného stacionára sv. Matky Terezy organizuje zbierku pre utečencov z Ukrajiny:

Momentálne potrebujú:

 • Toaletný papier
 • zubné pasty, kefky
 • mydlo, šampón, sprchovacie gely
 • dámske hygienické vložky
 • hygienické vreckovky
 • vlhčené obrúsky

z potravín potrebujú:

 • vodu
 • trvanlivé mlieko
 • džúsy
 • instantné polievky do hrnčeka

Prosíme Vás, aby ste nosili len to , čo je uvedené v zozname.

Zberné miesto v obci Kobyly:

Sála kultúrneho domu  v čase od 8:00 do 16:00 hod. Zbierka sa uskutoční v dňoch 7.3.2022 (pondelok) a 8.3.2022 (utorok).

Za Vašu pomoc vopred ďakujeme.

Vážení občania, situácia je zlá, takúto vojnu mnohí z nás nikdy nezažili. Máme to šťastie, že sa nás boje priamo nedotýkajú. Žijeme stále v bezpečnej a relatívne pokojnej krajine. Obyvatelia Ukrajiny takéto šťastie nemajú. Preto v duchu našich kresťanských zásad a princípov humanity buďme našim blížnym nápomocní spôsobom, ktorý každý z nás bez nátlaku uzná za vhodný.

                                                                                                      

   Ing. Jozef Šoltys     

   starosta obce Kobyly