SlovenskýEnglish

UPOZORNENIE - Vírusová hepatitída A

 17.01.2024

     Nakoľko v našom okrese pribúdajú počty potvrdených prípadov vírusovej hepatitídy typu A (VHA), dovoľujeme si Vás upozorniť na zvýšenú opatrnosť a zavedenie preventívnych opatrení zamedzujúcich prenosu tohto infekčného ochorenia.

 

     RÚVZ so sídlom v Bardejove naďalej odporúča venovať zvýšenú pozornosť dôslednému dodržiavaniu preventívnych opatrení týkajúcich sa najmä hygieny obyvateľov obce, či už v osobnom styku alebo vo verejnom prostredí (obchod, pošta, obecný úrad, predškolské a školské zariadenia).

 

     Edukačný materiál – leták TU.