SlovenskýEnglish

Ustanovujúca schôdza obecného zastupiteľstva 05.12.2014

 18.11.2014

Dňa 05.12.2014 sa konala ustanovujúca schôdza obecného 

zastupiteľstva na ktorej novozvolený starosta obce  a zvolení poslanci

obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub starostu obce

a poslanca obecného zastupiteľstva.

Pánovi starostovi a novozvoleným poslancom prajeme

do ďalšieho funkčného obdobia veľa zdravia a síl v ďalšej práci.

 

Výsledky komunálnych volieb 15.11.2014

 

Zvolený starosta: Ing. Jozef Šoltys
Politická strana:  SMER-SD
Počet platných hlasov: 262

 

Zoznam zvolených poslancov

Poslanec Počet hlasov Politická strana
Mgr. Viera Homiaková 184 SMER-SD
Bc. Alojz Petraško 183 KDH
Ján Vaňo 179 KDH
Andrej Adamuščin 164 KDH
Ing. Ján Cebuľák 164 SIEŤ
Ing. Marián Zlacký 142 SIEŤ
Jozef Jurčišin 119 SMER-SD