SlovenskýEnglish

Vianočná akadémia ZŠ a MŠ - 14.12.2014

 10.12.2014

Opäť po roku deti Základnej  a Materskej školy privítali svojich rodičov,

starých rodičov a ostatných obyvateľov Kobýl na slávnostnej Vianočnej akadémii.

Všetci sme sa stretli 14.decembra 2014 v sále kultúrneho domu v Kobylách,

ktorú predtým pekne vyzdobili. Deti si pre nás všetkých pripravili darčeky

vo forme scénok, básničiek, vinšov a kolied.

 Pán starosta Ing. Jozef Šoltys všetkým zaželal šťastné a pokojné vianoce

a veľa zdravia, spokojnosti a lásky v roku 2015 a deti odmenil pripravenými sladkosťami.

Nedeľné popoludnie sa vydarilo a všetci zúčastnení odchádzali

spokojní a rodičia odchádzali pyšní na svoje ratolesti.

Treba poďakovať všetkým, ktorí tento deň pripravili a navodili

príjemnú vianočnú atmosféru. Sú to predovšetkým pani učiteľky,

ktoré vynaložili obrovskú námahu a tento program nacvičili.

 

video z akcie - pozri videogaléria