SlovenskýEnglish

Výlet dôchodcov

 29.06.2023

Výlet dôchodcov Tyłicz/Krynica-Zdrój

Aj v tomto roku sa uskutočnil výlet starobných dôchodcov obce Kobyly. Tento rok sme navštívili blízky Tyłicz a kúpele Krynica v Poľsku. V doprovode duchovného otca Patrika Šarišského  sme sa najprv zastavili v obci Lenártov, kde nás privítal kobylský rodák d.o. Marcel Štalmach a v kostole sv. Leonarda bola odslúžená sv. omša. V neďalekej obci Tyłicz, sme sa v ružencovej záhrade pomodlili krížovú cestu spojenú s jej krátkou obhliadkou. Potom sme sa presunuli do kúpeľného mestečka Krynica-Zdrój s voľným programom. Na záver sme sa zastavili na neskorší obed v motoreste Tarnov.

Ďakujem duchovnému otcovi Patrikovi Šarišskému za duchovné sprevádzanie  a duchovnému otcovi Marcelovi Štalmachovi za milé prijatie v jeho farnosti a odslúženie sv. omše.

Verím, že všetci sme si v kúpeľoch Krynica oddýchli a zároveň si z výletu odniesli aj pekný duchovný zážitok.