SlovenskýEnglish

Vystúpenie tvorivej skupiny Poetica musica 07.12.2014

 10.12.2014

Dňa 07.12.2014 o 15.30 hod vystúpila so svojim umelecko hudobným pásmom

tvorivá skupina z Košíc Poetica Musica.

Poetica Musica je tvorivá skupina mladých kresťanov katolíkov,

ktorá sa prostredníctvom zamyslení, básní a piesní – teda prostredníctvom

slova aj hudby venuje rôznym námetom a udalostiam.

Jej hlavným cieľom je ponúkať skrze umelecké spracovanie

pohľady na rôzne témy, nielen čo sa týka

viery a kresťanského nazerania na svet, ale aj každodenných vecí,

problémov, sfér, v ktorých sa bežne pohybujeme.

Svojou formou aj obsahom sa snaží osloviť čo najširšie spektrum divákov,

či už sú to mladí alebo starší ľudia.

Pre nás si pripravili adventný program s názvom Štyri sviece.