SlovenskýEnglish

Životné jubileum pána Jána Polču

 17.04.2023

Pán Ján Polča oslávil okrúhle životné jubileum - 90 rokov. 
Pri tejto príležitosti ho navštívil starosta obce Ing. Jozef Šoltys, aby mu v mene všetkých občanov Kobýl poprial ešte veľa zdravia, Božieho požehnania a mnoho krásnych chvíľ a dobrej nálady v kruhu najbližších.