SlovenskýEnglish

ZŠ Kobyly - Hviezdoslavov Kubín 2017

 22.02.2017

Školské kolo literárnej súťaže v prednese prózy a poézie Hviezdoslavov Kubín je dobrá príležitosť na zistenie, aké talenty sa ukrývajú v našich školských laviciach.

Deň literárnej súťaže bol v stredu 22. februára 2017. Atmosféra bola slávnostná, ale i trochu poznačená napätím a trémou. Porota to vôbec nemala ľahké, keďže si musela vyberať z viacerých pekných prednesov, a nakoniec rozhodla takto:

I.                   miesto   Roman Lukáč

II.                miesto   Radoslav Pšák

III.             miesto   Alexandra Hanišová

 Žiaci, ktorí sa neumiestnili na prvých miestach neodišli naprázdno a odniesli si  zo súťaže maľovanku.

Romanko Lukáč sa stal víťazom  umeleckého  prednesu  poézie Hviezdoslavov Kubín vo svojej kategórii a následne nás reprezentoval aj v prednese poézie v Bardejove. Ďakujeme za nádherné umelecké zážitky.