SlovenskýEnglish

Komisie pri OZ

Komisia finančná, stavebná a správy majetku
predseda: Ing. Martin Labanc
členovia: Ing. Marek Juskanič, Mgr. Ján Labanc

Komisia sociálna a rodiny
predseda: Ján Vasičkanin
členovia: Ing. Peter Skonc, David Kundrát

Komisia životného prostredia a ochrany verejného poriadku
predseda: Marcel Harom
členovia: Ing. Slavomír Macek, Peter Bujnovský

Komisia pre školstvo, kultúru, šport a mládež
predseda: Ing. Peter Skonc
členovia: Ing. Marek Juskanič, Ing. Tomaš Pavlišák

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
predseda: Radoslav Findiš
členovia: Ing. Martin Labanc, Ing. Slavomír Macek