SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 17)
Názov Popis Dátum
Územný plán obce Zadanie 23.02.2024
OZNÁMENIE O prerokovaní zadania Územného plánu obce Kobyly 23.02.2024
Návrh Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2024 23.02.2024
Doručenie výpisu z RPS pre účastníkov konania JPÚ Kobyly lokalita Porvazky verejnou vyhláškou Vyvesenie na úradnej tabuli 13.02.2024
Register pôvodného stavu JPÚ Kobyly lokalita Porvazky Oznámenie o zverejnení 13.02.2024
Voľby prezidenta SR v roku 2024 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu 31.01.2024
Voľby prezidenta SR v roku 2024 Menovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie 31.01.2024
Voľby prezidenta SR v roku 2024 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie 31.01.2024
Voľby prezidenta SR v roku 2024 Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti 31.01.2024
Voľby prezidenta SR v roku 2024 Informácie pre voliča 31.01.2024
Generované portálom Uradne.sk