SlovenskýEnglish

Úradná tabuľa

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 15)
Názov Popis Dátum
Verejná vyhláška O zvolaní zhromaždeniavlastníkov poľovnýcdh pozemkov začlenených v spoločnom poľovnom revíri "SEKČOV" 24.04.2024
Oznámenie Schválenie registra pôvodného stavu v katastrálnom území Kobyly - lokalita "Porvazky" 10.04.2024
Rozhodnutie o povolení užívania vodnej stavby 05.04.2024
Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti 02.04.2024
Voľby do Europského parlamentu v roku 2024 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu. 15.03.2024
Voľby do Europského parlamentu v roku 2024 Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti 05.03.2024
Voľby do Europského parlamentu v roku 2024 Informácia pre voliča 05.03.2024
Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 Rozhodnutie predsedu národnej rady SR o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu 05.03.2024
OZNÁMENIE O prerokovaní zadania Územného plánu obce Kobyly 23.02.2024
VZN č.12/2023 O podrobnostiach o elektronickej komunikácii a o poskytovaní elektronických služieb obcou Kobyly 09.01.2024
Generované portálom Uradne.sk