SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 163)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
§ 269 ods. zákona č. 513/1991 Zb. Vedenie účtovníctva a účtovné poradenstvo Odb.: obec Kobyly
Dod.: Lamancová II., s. r. o.
500 €
Dodatok k zmluve zo dňa 27.09.2021 Vypracovanie Územného plánu obce Kobyly Odb.: obec Kobyly
Dod.: J.M.J. Projekt, s.r.o.
9 450 €
1/2024 Cena za užívanie predmetu nájmu Odb.: Adriana Štalmachová
Dod.: obec Kobyly
660 €
20/03/2024 Zabezpečenie odchytu túlavých zvierat Odb.: obec Kobyly
Dod.: Občianské združenie Druhá šanca
130 €
§ 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Stavebné práce v rámci investičnej akcie "Obnova verejnej budovy - Základná a materská škola" Odb.: Obec Kobyly
Dod.: GMT projekt, spol. s r.o.
858 689.71 €
21//12/2023 Funkcia stavebného dozoru Odb.: Obec Kobyly
Dod.: Milan Kapec
9 720 €
02823/2023-PKZ-K40254/23.00 Kúpa novovytvorenej parcely C KN č. 746/121 a C KN č. 752/24 Odb.: Obec Kobyly
Dod.: Slovenský pozemkový fond
889.84 €
Dodatok č.8 Komplexne spracovanie odpadu Odb.: Obec Kobyly
Dod.: KOSIT a.s.
0 €
23225804 Združená dodávka elektriny Odb.: Obec Kobyly
Dod.: ELGAS, s.r.o.
179.40 €
89-N/2023 Obstarávateľská činnosť pri obstarávaní Územného plánu obce Kobyly Odb.: Obec Kobyly
Dod.: Ing. Iveta Sabaková
3 500 €
Generované portálom Uradne.sk