Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 136)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
ZLP-VT-2021-0273 Prevod výpočtovej techniky Odb.: obec Kobyly
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
§ 536 O.z. č. 513/91 Zb Spracovanie projektovej dokumentácie Odb.: obec Kobyly
Dod.: HRD Architekti s. r. o.
16 000 €
§409/2022 dodávka mäsa a mäsových výrobkov Odb.: obec Kobyly
Dod.: Soroka
1 €
§ 409/2022 dodávka potravin pre Obec Kobyly - školská jedáleň pri MŠ Odb.: obec Kobyly
Dod.: Adriana Štalmachová
1 ₴
PSe-160822-01 Zhotoviť dielo, t.j. webovú stránku Odb.: obec Kobyly
Dod.: webex.digital s. r. o.
240 €
§ 261 Audítorské overenie správnosti a úplnosti riadnej ročnej účtovnej závierky Odb.: obec Kobyly
Dod.: ML - audit, s. r. o.
1 980 €
FPP/007/2022 Poskytovanie sociálnej služby Odb.: Zariadenie pre seniorov Minor, n.o.
Dod.: Obec Kobyly
1 109.88 €
28/6/2022 Rekonštrukcia chodníkov v obci Kobyly Odb.: obec Kobyly
Dod.: KULL s.r.o.
27 396 €
05/2022 Odvodňovací kanál v obci Kobyly Odb.: obec Kobyly
Dod.: Obecný podnik Kľušov, s. r. o.
25 793.64 €
37/007/22 Poskytovanie úveru bankou klientovi Odb.: obec Kobyly
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
164 000 €
§ 663 LV č. 1118 parcely CKN č.: 746/86 - predmet nájmu Odb.: TP partners s.r.o.
Dod.: obec Kobyly
1 €
§261 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Zabezpečenie odchytu túlavých zvierat Odb.: obec Kobyly
Dod.: Občianské združenie Druhá šanca
0 €
1220000392 Dodávka zemného plynu Odb.: obec Kobyly
Dod.: LAMA energy a.s.
0 €
§269 Dodávka služieb v oblasti verejného obstarávania Odb.: obec Kobyly
Dod.: IGNITE, s.r.o.
0 €
S-11-2021-HBS Odb.: obec Kobyly
Dod.: HBS System s.r.o.
0 €
Obchodný zákonník Územný plán obce Kobyly Odb.: obec Kobyly
Dod.: J.M.J. Projekt, s.r.o.
0 €
22223036 Združená dodávka elektriny Odb.: obec Kobyly
Dod.: ELGAS, s.r.o.
0 €
04/05/2021 zriadenie účtu Odb.: obec Kobyly
Dod.: Prima banka Slovensko a.s.
0 €
§ 269 Dodávka služieb v oblasti verejného obstarávania Odb.: obec Kobyly
Dod.: IGNITE, s.r.o.
0 €
C157/2021 Zabezpečenie odberu, prepravy a ekologicky nezávadného zneškodnenia nebezpečného odpadu Odb.: FECUPRAL, spol. s r.o.
Dod.: obec Kobyly
0 €
Generované portálom Uradne.sk