SlovenskýEnglish

Projekty financované EÚ

RIEŠENIE MIGRAČNÝCH VÝZIEV SPÔSOBENÝCH VOJENSKOU AGRESIOU VOČI UKRAJINE V OBCI KOBYLY