SlovenskýEnglish

Spoločenské organizácie

Jednota dôchodcov
Jednota dôchodcov organizuje voľný čas svojich členov – dôchodcov so zameraním na rozvoj obecných tradícii, ich odovzdávanie mladšej generácii ako aj na spoznávanie krás našej krajiny v rámci poznávacích výletov.

Kontaktné údaje: Anna Štalmachová, Kobyly 47


Klub mládeže
Rada mládeže združuje mládež vo veku od 14 do 20 rokov a vznikla v roku 2009. Vedúcim od začiatku je Dominik Fotta, ktorý boj aj iniciátorom myšlienky založenia. Obec podporuje činnosť rady poskytovaním priestorov.


Telovýchovná jednota
Telovýchovná jednota zastrešuje športovcov v obci, ktorí v súčasnosti rozvíjajú svoju činnosť hlavne v rámci futbalového oddielu žiakov a dospelých a v rámci šachového oddielu.

Predseda:  Bc. Ján Labanc, Kobyly 206

 

Šport

Futbalový oddiel

Prvé zmienky o športových aktivitách v obci sa viažu k futbalu. 1. apríla 1934 odohrali členovia miestneho hasičského zboru futbalový zápas s jedenástkou z Bartošoviec a Janoviec. 15. augusta 1934 si miestni hasiči zorganizovali ďalší zápas proti vojakom delostreleckého pluku z Košíc, ktorí tu vtedy boli na vojenskom cvičení. Organizovaný futbal sa v obci začal rozvíjať až oveľa neskôr. Miestni nadšenci si najskôr postavili ihrisko, na ktorom sa hrávalo do roku 1983. Vtedy sa uskutočnila jeho rekonštrukcia a pribudli i šatne. Futbalisti TJ Dúbrava hrajú v okresnej súťaži. V roku 1990 vyšlo aj niekoľko čísel Spravodaja TJ, ktorý redigoval Ján Novák. Z Kobýl pochádzalo niekoľko veľmi dobrých futbalistov. Spomenúť treba najmä Jána Štalmacha /1932/, dlhoročného hráča a trénera Partizána Bardejov a Alojza Fedora /1959/, ktorý hrával za Partizán Bardejov, VTJ Karlovy Vary, Duklu Praha a neskôr za ZŤS a Lokomotívu Košice.
V súčasnosti zastrešuje športovcov v obci, ktorí rozvíjajú svoju činnosť predovšetkým v rámci futbalového oddielu, Telovýchovná jednota Kobyly.
V roku 2012 sú do oblastných futbalových súťaží prihlásený: žiaci - II. trieda, dorast - I. trieda, dospelí - II. trieda

Ostatné športy

Popri futbalistoch boli v obci aktívni aj šachisti, ktorí reprezentovali Kobyly nielen doma, ale i za hranicami /Poľsko/. V roku 1991 medzi sebou dokonca privítali veľmajstra, Ing. Jána Plachetku, ktorý si na simultánnom šachovom turnaji zahral súčasne s 9 kobylskými šachistami. Kratšiu dobu pôsobil v obci aj stolnotenisový a turistický oddiel /Alojz Pomikala/. V atletike sa presadili hlavne ženy. V roku 1975 získala Darina Krupová /1958/ v behu na 1500 m titul dorasteneckej majsterky Slovenska a na Majstrovstvách ČSSR skončila na 800 m štvrtá. Nádejnou atlétkou bola v osemdesiatych rokoch aj Mária Barteková. V súčasnosti zastrešuje športovcov v obci Telovýchovná jednota Kobyly.

 

Dobrovoľný hasičský zbor

Dobrovoľní hasiči

História:
V rámci organizačnej štruktúry hasičstva v r. 1894 pod XXXI. Kľušovskú stotinu patril hasičský oddiel pre obce Kobyly a Kľušov, ktorému velil František Matej, miestny učiteľ. Dobrovoľný hasičský zbor bol pravdepodobne založený v druhej polovici 30. rokov 20. storočia. Kobyly postihol 24.8. 1939 rozsiahly požiar, ktorému padlo za obeť 39 domov s hospodárskymi budovami. Celková škoda bola odhadnutá na 2 mil. Kčs. Prvé správy o požiarnom zbore v obci sa zachovali z r. 1953, kedy došlo k reorganizácii DHZ. bol zvolený nový výbor na čele s predsedom Jozefom Palšom. Ďalšími členmi výboru boli: zástupca František Štalmach, referent pre výcvik Ján Zlacký, tajomník Andrej Zlacký a pokladník Štefan Petraško. Zbor mal dve hasičské družstvá po 8 členov, veliteľmi družstiev boli František Fedor a Jozef Čech. V r. 1953 mal zbor motorovú striekačku, 320 m hadíc a 4 ks savíc. V nasledujúcej polstoročnici funkciu predsedu zboru zastávali: Ján Leško, Ján Labanc, Ján Grega, Andrej Polča, Juraj Kyjak, Jozef Fedor Baláž, Alojz Harom. Aj na poste veliteľa zboru často dochádzalo k zmenám a túto dôležitú funkciu vykonávali: František Fedor, Jozef Matta, Ján Zlacký, Vasiľ Harom, Vincent Matej, Jozef Pomikala, Jozef Novák, Alojz Vašičkanin, Alojz Harom, Alojz Mamčák a Stanislav Kundrát. Materiálno-technické vybavenie sa budovalo postupne. V r. 1966 bola do užívania odovzdaná nová hasičská zbrojnica a členovia zboru obdŕžali nové uniformy. Členská základňa postupne rástla a po počiatočnej kríze v 60. rokoch, kedy počet členov bol len 8 sa v priebehu nasledujúcich rokov výrazne zväčšoval. Napr. v r. 1976 mal zbor 36 členov. Koncom 90. rokov znova došlo k úbytku členov a ich počet klesol na 15.

Súčasnosť:
V súčasnosti Dobrovoľný hasičský zbor zastrešuje priaznivcov hasičského športu, ktorí v rámci svojej činnosti pomáhajú OcÚ pri preventívnych opatreniach v rámci protipožiarnej ochrany a zároveň sa pripravujú na hasičské súťaže alebo prípadné zásahy pri požiaroch.

Veliteľ DHZ: Ján Pavlišák, Kobyly 60

Členovia: 21 členov

Technická výstroj: motorová striekačka, hadice, savice