SlovenskýEnglish

Divadelné predstavenie 2011 - "Co je - tu je"

 10.03.2016

Dňa 08.01.2011 sa uskutočnilo v sále Domu Kultúry divadelné 
predstavenie hry  "Co je –tu je". Hru naštudovali členovia 
divadla Radosť z Kobýl vďaka projektu nadácie Iuventa,
 programu „Mládež v akcii“.
Ochotníci podali bravúrne výkony, čo ocenilo
 všetkých 350 divákov  a účinkujúcim sa odvďačili
 dlhotrvajúcim aplauzom. Predstavenie navštívil
 a vyzdvihol aj čestný hosť - kobylský rodák Ing. Ján Krupa,
 ktorý sa divadlu venuje už mnoho rokov.
Do ďalšieho účinkovania im prajeme veľa elánu a dúfame, 
že čoskoro nás potešia opäť svojimi skvelými divadelnými výkonmi. 

Obsadenie:
Mižo Medvedz - Ján Novák, Marča Medzvedzová - 
Mária Kundrátová
Janko Medzvedz - Ľubomír Krakovský, Zuzka Medzvedzová - 
Mária Voľanská
Paľko Medzvedz - Matej Gruľa, Dedo Medzvedz - 
Ján Čech
Babka Medzvedzová - Elena Šoltýsová, Dora - 
Mária Gruľová
Peter Kohút - Jozef Volským, Jula Kohútová - 
Anna Šoltysová
Jožo Kohút - Lukáš Gazdačko, Helenka Kohútová - 
Kveta Pomikalová
Hudobný doprovod: 
Jana Nováková, František Novák,
Ľubomír Krakovský, Ján Vaňo, Jozef  Kvašňák
šepkárka:Veronika Kundrátová