SlovenskýEnglish

Odvoz odpadu  Komunál

  TKO

  Zber tuhého komunálneho odpadu (TKO), ktorý nie je možné vyseparovať.
  Ďakujeme, že svoj odpad separujete.


  Plasty

  PLASTY

  Zber vyseparovaného odpadu: PET fliaš, plastov, kovových obalov a tetrapaku.
  Ďakujeme, že svoj odpad separujete. 


  Papier

  PAPIER
  Zber vyseparovaného odpadu: papiera a obalov z papiera.
  Ďakujeme, že svoj odpad separujete.


  Sklo

  SKLO
  Zber vyseparovaného odpadu: skla.
  Ďakujeme, že svoj odpad separujete.