SlovenskýEnglish

TRIEDENIE ODPADU - aktualizácia

 30.06.2023

Správne vytriediť odpad, dá niekedy poriadne zabrať.

Spoločnosť NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou INCIEN (Inštitút cirkulárnej ekonomiky) pre verejnosť pripravili unikátny vzdelávací materiál - elektronickú príručku Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. „Alchýmia triedenia komunálneho odpadu je najkomplexnejšou príručkou o triedení odpadov na Slovensku, ktorá sa venuje triedeniu papiera, plastov, skla, nápojových kartónov, kovov, textilu, batérií a elektroodpadov, ale aj kuchynskému oleju, kompostovaniu a triedeniu kuchynského bioodpadu,“ priblížil NATUR-PACK.

„Vie ju využiť každá samospráva alebo každý človek, ktorý si chce ozrejmiť, ako má správne triediť. Keďže systém triedenia odpadu na Slovensku nie je jednotný, takáto pomôcka je veľmi užitočná,“ povedal Marek Brinzík PR riaditeľ OZV NATUR-PACK.

Príručka, ktorú nájdete v časti "Zverejňovanie>Dokumenty", alebo aj TU, je vytvorená pre všetky kombinácie zberu, s ktorými sa stretávate v partnerských samosprávach. V našom prípade ide o „Variant C. Viac o jej vzniku sa dozviete z reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti.

Zároveň tím OZV ENVI-PAK spracoval obrazové príručky pre správne triedenie obalov od syrov  a mlieka, ktoré nájedete v časti "Oznamy pre občanov", alebo TU