SlovenskýEnglish

Výzva pre majiteľov nehnuteľostí vo veci odstránenia a okliesnenia stromov

 12.04.2021

Obecný úrad Kobyly vyzvýva občanov na orezanie konárov stromov zasahujúcich do miestnej komunikácie. Tieto porasty obmedzujú pohyb väčších zásobovacích vozidiel a vozidiel zberajúcich odpad.