SlovenskýEnglish

Životné jubileum pani Anny Krupovej

 04.07.2019

Pani Anna Krupová oslávila okrúhle životné jubileum - 90 rokov. Pri tejto príležitosti ju navštívil starosta obce Ing. Jozef Šoltys, aby jej v mene všetkých občanov Kobýl poprial veľa zdravia, Božieho požehnania a ešte mnoho krásnych chvíľ a dobrej nálady v kruhu najbližších.