SlovenskýEnglish

Životné jubileum pani Anny Mattovej

 31.08.2021

Pani Anna Mattová oslávila okrúhle životné jubileum - 90 rokov. Pri tejto príležitosti ju navštívil starosta obce Ing. Jozef Šoltys, aby jej v mene všetkých občanov Kobýl poprial veľa zdravia, Božieho požehnania a ešte mnoho krásnych chvíľ a dobrej nálady v kruhu najbližších. 

Milá oslávenkyňa! V pokojnom tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech Vám rastie. A každý deň nech sviatkom bude, prinesie radosť, lásku a šťastie. Prajeme Vám, aby ste svojou láskou a dobrým srdcom ešte dlhý čas dokázala potešiť všetkých, ktorí Vás majú radi a ktorí Vám zo srdca prajú veľa spokojnosti, porozumenia a lásky.