SlovenskýEnglish

Životné jubileum pani Márie Labancovej

 13.02.2019

Pani Mária Labacová prednedávnom oslávila okrúhle životné jubileum - 90 rokov. Pri tejto príležitosti ju navštívil starosta obce Ing. Jozef Šoltys spolu s poslancom obecného zastupiteľstva Ing. Jánom Cebuľakom, aby jej v mene všetkých občanov Kobýl popriali veľa zdravia, Božieho požehnania a ešte mnoho krásnych chvíľ a dobrej nálady v kruhu najbližších.