SlovenskýEnglish

Zriadenie telefónnej linky samosprávy pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín

 15.04.2020

Na základe uznesenia vlády SR č. 174/2020 obec Kobyly zriaďuje telefónu linku: t.č. 054/4791182 pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín.