SlovenskýEnglish

Rudo Meščan - obrazy, sakrálna tvorba, rezby, hudobné nástroje

 28.11.2017

Rudo Meščan /1948/ sa narodil v obci Kobyly. Dlhodobo sa venuje umeleckej tvorbe v oblasti maľby, ikonografií, rezbárskej činnosti, výrobe drevených aerofonných hudobných nástrojov a reštaurovaniu sakrálnych artefaktov.  Jeho sakrálne diela sa nachádzajú v mnohých kresťanských chrámoch Východoslovenského kraja, ale aj v zahraničí.  Svoju tvorbu – obrazy, prezentoval na viacerých výstavách v okrese a v rôznych mestách Východoslovenského kraja. Získal viacero ocenení. Jeho diela sa nachádzajú v súkromnom vlastníctve záujemcov z viacerých štátov ako napr. Česko, Rakúsko, Poľsko, Izrael a USA.   Žije a tvorí v meste Bardejov.