SlovenskýEnglish

Adam Mihalčin

 16.10.2012

Adam Mihalčin (1953) sa narodil v obci Rešov, kde aj prežil svoju mladost'.

Od roku 1978 žije v Kobylách. V roku 2006 vydal zbierku básni "Namiesto modlitby"

vo vydavatel'stve Michala Vaška v Prešove. Pomerne úspešne sa zúčastnil

rôznych literárnych sút'aží na Slovensku aj v zahraničí (ČR, Pol'sko).

Publikoval v Bardejovských novostiach, v literárnom mesačníku RAK

a rôznych zborníkoch poézie.

 

Ukážky z pripravovanej zbierky poézie 

Zbierka básní "Namiesto modlitby"

 Básne publikované v almanachoch poézie